дизаин: wizart-bg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИТЕ
 

Предназначение: Уредът за борба с гризачите е ултразвуков уред, намиращ приложение във всички области на промишлеността, търговията, хотелиерството, селското стопанство, жилищатa. За да предпазите от повреди и финансови загуби своите складови помещения, запаси от хранителни продукти, електрически уреди и проводници, производствени съоражения, селскостопанска продукция, може даизползвате новия ултразвуков уред, заменящ химическите средства, някои от които опасни дори за човека.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1. Номинално захранващо напрежение - 220V АС ........................... ......................................... 2. Нoминална честота на захранването - 50 -60 Hz .................................................................... 3. Работен честотен обхват от 5 до 30 кHz .................................................................................. 4. Максимално звуково налягане - 105 dB ................................................................................... 5. Диапазон на действие - 205 м3................................................................................................... 6. Максимална консумирана мощност - 10 W ............................................................................... 7. Температура на околната среда от -10 до +45о ..................................................................... 8. Относителна влажност до 80 % .................................................................................................. 9. Клас на защита II по БДС 13548 - 76

 

НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

Уредът се инсталира в помещението, на от включени отоплителни или електронагревателни уреди, на равна плоскост. Излъчванията в посочения обхват честота, действа слухово болезнено на гризачите и те напускат помещението, като не се връщат повече. Ако нямат възможност за бягство, те умират вследствие на невъзвратими увреждания на нервните клетки на от мозъчната кора. Чрез увеличаване броя на излъчвателите се увеличава ефективната област на защита.