дизаин: wizart-bg.com

 

 

 

 

... ТЕРМОРЕГУЛАТОР
 
Предназначение:
Терморегулаторът е предназначен да поддържа зададената температура в помещения с подово отопление и в помещения, отоплявани с битови отоплителни уреди.
Начин на работа:
Желаната температура се задава чрез плавно завъртане на потенциометъра, който е изведен на лицевата част.
Технически данни:
1. Захранващо напрежение - 220\/ АС
2. Мрежова честота - 40...60 Нz
3. Температурен интервал - 5...30°С
4. Хистерезис на температурата - 1°С
5..Номинален ток на контактите - 16А/250V/АС
6. Номинална мощност на контактите - 3,5 kW