дизаин: wizart-bg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... ФОТОРАСТЕРНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ
.... .. ЦЕНОВА ЛИСТА
ФОТОРАСТЕРНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ
1. ФРП 2500 имп/об 108
2. ФРП 2500 имп/об. 100
3. ФРП 1024 имп/об. 96
4. ФРП РИГ 6 - 100 имп/об. 84
Забележка: Заплащане в лева, всички цени са без ДДС.
 
 
... Предназначение:
Фотоелектрическите растерови преобразуватели са предназначени за преубразуване на ъглови величини /позиции, премествания, скорости и ускорения/ в електрически импулси, отчитани с реверсивни електронни броячи или компютъризирани системи. Намират приложение в машини с СNS - управление, робототехника, автоматизирани дозиращи и контролни системи, управление на автоматизирано проектиране и други.
 

... Технически данни: