дизаин: wizart-bg.com

 

 

 

 

 

... СТЪЛБИЩЕН АВТОМАТ
 
Предназначение:
Стълбищният автомат е предназначен да включва и да изключва електрическата верига на стълбищното осветление.
Технически данни:
1. Захранващо напрежение: 220V АС
2. Мрежова честота - 40...60Нz
3. Област на настройка - от 30 до З00s
4. Комутационна възможност при активен товар - 8А; 220\/, при електрически крушки - 800W
5. Монтаж - еврошина, габаритни размери /mm/ - 86/58/35
... ЦЕНА:
1. Автомат стълбищен електронен (монтаж-еврошина)
8лв.
... Забележки:
1. Заплащане в лева, всички цени са без ДДС
2. Единичната цена на стълбищния автомат е 8 лв., за 100 броя- цена 7,20 лв.