дизаин: wizart-bg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... ОПТИЧНИ ДАТЧИЦИ
ОПТИКОЕЛЕКТРОННИ ДАТЧИЦИ
1. Тип ИДБ бариерен 56
2. Тип ИДР рефлекторен 58
3. Тип ИДЕ с прорез 52
Забележка: Заплащане в лева, всички цени са без ДДС

Оптикоелектронен датчик бариерен тип
   
Принцип на действие: Оптичния датчик бариерен тип представлява система от приемник и излъчвател, в отделни корпуси, разположени един срещу друг. При прекъсване на светлинния поток между тях, изхода на приемника превключва и преминава от едно състояние в друго.
Технически данни:
Захранващо напрежение: 10 - 30\/ DС
Разстояние на действие - до 8m
Максимална честота на превключване - 250 Нz
Максимален товарен ток - 250mА
Максимален консумиран ток - 55mA
Допустима осветеност от смущаващи светлинни
източници - 5000lх
Работна температура - от -10 до +55°С
Степен на защита IР 65
Габаритни размери - 27/80/40
ОПТИКОЕЛЕКТРОНЕН ДАТЧИК РЕФЛЕКТОРЕН ТИП
 

Принцип на действие: Рефлекторния тип оптичен датчик представлява приемник и излъчвател в един корпус и рефлектор, разположен на определено разстояние от датчика.При прекъсване на светлинния лъч между тях, изхода на датчика се превключва и преминава от едно състояние в друго.
Технически данни:
."Мхранващо напрежение: 10 - ЗОV DС
Разстояние на действие - до 2m
Максимална честота на превключване - 400 Нz
Максимален товарен ток - 250mА
Максимален консумиран ток - 55mА
Допустима осветеност от смущаващи
светлинни източници - 5000lх
Работна температура - от -10 до +55°С
Степен на защита IР 65
Габаритни размери - цилиндричен корпус М18/1, L=75mm,
отражател с D=20mm

ОПТИКОЕЛЕКТРОНЕН ДАТЧИК С ПРОРЕЗ
 
Принцип на действие: Оптикоелектронния датчик с прорез служи за комутиране на постояннотокови електрическивериги чрез наличие на два изхода -светло и тъмно включване.
Технически данни:
Захранващо напрежение: 10 - ЗОV DС
Максимална честота на превключване - 30 000 Нz
Максимален товарен ток - 50mА
Максимален консумиран ток - 25mА
Допустима осветеност от смущаващи светлинни
източници - 1000lх
Работна температура - от -25 до +55°С
Степен на защита IР 64
Функция - нормално отворен контакт
Габаритни размери - цилиндричен корпус М18/1, L=75mm
Всички видове датчици имат светодиодна индикация и защита от обратно включване.