дизаин: wizart-bg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ЦЕНИ

РЕЛЕТА

1. Реле за време електронно с плавно регулиране тип-РВЕ
30
2. Реле за време електронно с плавно регулиране тип-РВЕ+ (монтаж-еврошина)
20
3. Реле за време електронно, цифрово, двуразрядно тип-ЕРВЦ-А
34
4. Реле за време електронно, цифрово, триразрядно тип-ЕРВЦ-С
36
5. Реле за време електронно, цифрово, триразрядно с индикация
52
6. Реле за време електронно, цифрово,четириразрядно с индикация
56
7. Реле за време,микропроцесорно,триканално,четириразрядно
70
8. Фото - реле (монтаж-еврошина)
15
 

ФОТОРАСТЕРНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ

1. ФРП - 7К
108
2. ФРП - 7Л
100
3. ФРП - 7Н
96
4. ФРП - РИГ
84
 

ОПТОЕЛЕКТРОННИ ДАТЧИЦИ

1. Тип ИДР бариерен
56
2. Оптоелектронен датчик рефлекторен тип
58
3. Тип ИДЕ с прорез
52
 

ИНДУКТИВНИ ДАТЧИЦИ

Индуктивни датчици променливотокови
32

Иидуктивни датчици постояннотокови (10-30)УВС

Тип

Количество

Тип

Количество

110
11-50
над 50
1-10
11-50
над 50
       

В11 - 8

24.00
22.00
19.00

А11-12

20.00

18.00

17.00
В12 - 8
22.00
20.00
19.00
А11-14

20.00

18.00

16.00
В14 - 8
22.00
20.00
19.00
А11-18

20.00

18.00

16.00
В18 - 8
22.00
20.00
19.00
А11-26

22.00

20.00

18.00
В26 - 8
24.00
22.00
20.00
А11-30

26.00

24.00
23.00
В30 - 8
28.00
26.00
24.00
А11-40

28.00

26.00
25.00
В40 - 8
30.00
28.00
26.00
 

БРОЯЧИ НА ИМПУЛСИ

1. Брояч на импулси,цифров, триразряден тип-БИП1
36
2. Брояч на импулси,цифров, триразряден с индикация-БИП2 .
52
3. Брояч на импулси, цифров,четириразряден тип-БИПЗ .
56
4. Брояч на импулси с цифрова индикация шестразряден-БИ - 6 ...
44
5. Брояч на импулси микропроцесорен, с памет, монтаж еврошина ...
50
 

СТЪЛБИЩЕН АВТОМАТ

1. Стълбищен автомат
8
 

ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ

1. Терморегулатор
15
 

LED МОДУЛИ

1. Светодиодни линейни модули /LED модули/
15
 

УРЕДИ ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ

1. Уреди за борба с гризачи.  
 

КУТИИ И БЛИСТЕРИ

1. Кутии.
2,5; 3,5
2. Блистер опаковки.  

Забележка: Заплащане в лева, всички цени са без ДДС.