дизаин: wizart-bg.com
..... ИНДУКТИВНИ ДАТЧИЦИ
ЦЕНОВА ЛИСТА
1. Индуктивни датчици променливотокови - 220V AC
32лв.

2. Иидуктивни датчици постояннотокови (10-30) V DC

Тип

Количество

Тип

Количество

1-10
11-50
над 50
1-10
11-50
над 50
       

В11 - 8

26.00
24.00
22.00

А11-12

24.00

22.00

20.00
В11 - 12
24.00
22.00
20.00
А11-14

24.00

22.00

20.00
В11 - 14
24.00
22.00
20.00
А11-18

24.00

22.00

20.00
В11 - 18
24.00
22.00
20.00
А11-26

26.00

24.00

22.00
В11 - 26
26.00
24.00
22.00
А11-30

28.00

26.00
24.00
В11 - 30
28.00
26.00
24.00
А11-40

30.00

28.00
26.00
В11 - 40
30.00
28.00
26.00
 
Забележки:
1. Заплащане в лева, всички цени са без ДДС.
2. Цената на датчиците с означения А11 и В11/NPN преход/ съответства на цената на датчиците с означения А13 и В13 /PNP преход /